Моля, преди да използвате сайтa, прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на интернет страницaта www.stardust.fashion, наричана за краткост „stardust.fashion“. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта stardust.fashion cе счита, че Вие приемате и сте съгласни с описаните по-долу Общи условия.

I. Условия за регистрация

За да пазарувате от stardust.fashion, се нуждаете от регистрация. Регистрирайки се в stardust.fashion с Вашия имейл адрес, ще си спестите въвеждането на име, телефон и адрес всеки път, когато пазарувате и също така получавате допълнителни привилегии, като това да научавате първи за нашите специални оферти и отстъпки. След като вече сте регистрирани, може да променяте своите данни в секция „Моят профил“.
stardust.fashion Ви дава възможността да се регистрирате и като юридическо лице, като при регистрацията се въвеждат всички фирмени данни необходими за издаването на фактура.

II. Общи разпоредби

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ представляват договор между Вас, наричани за краткост „ПОТРЕБИТЕЛ” и stardust.fashion, с който получавате правото да използвате услугите на stardust.fashion при спазване на условията по-долу. Чрез регистрацията си в stardust.fashion, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, моля не използвайте stardust.fashion. stardust.fashion си запазва правата по всяко време да изменя по своя преценка настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, като изменените ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат незабавно в сила и стават задължителни за ПОТРЕБИТЕЛЯ от момента на публикуването им на stardust.fashion. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на услугите на stardust.fashion. Вие получавате правото да използвате услугите на stardust.fashion единствено за лични/нетърговски цели.

III. Авторски права

Съдържанието в stardust.fashion – информация, данни, ресурси, услуги, текст, графики – е собственост на stardust.fashion и/или на неговите партньори и доставчици, и е защитено с авторски права. Нито една част от този сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на stardust.fashion и/или на неговите партньори и доставчици. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Новините на страницата stardust.fashion са предназначени само за Ваша лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на stardust.fashion е забранено.

IV. Защита на личните данни

stardust.fashion е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. stardust.fashion гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите в процеса на регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, упълномощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С ползването на интернет страницaта stardust.fashion, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема употребата на „бисквитки“ от stardust.fashion, които помагат за предоставянето на по-качествена услуга. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до stardust.fashion, чрез страницата ни „Контакти„.

V. Ограничаване на отговорността

stardust.fashion прави всичко възможно за да поддържа на интернет страницата stardust.fashion вярна, точна и актуална информация. Това не изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. stardust.fashion не носи отговорност за последиците.