Моля, преди да използвате сайтa, прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на интернет страницaта www.star-dust.info, наричана за краткост “star-dust.info”. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта star-dust.info cе счита, че Вие приемате и сте съгласни с описаните по-долу Общи условия.

I. Условия за регистрация

За да пазарувате от star-dust.info, се нуждаете от регистрация. Регистрирайки се в star-dust.info с Вашия имейл адрес, ще си спестите въвеждането на име, телефон и адрес всеки път, когато пазарувате и също така получавате допълнителни привилегии, като това да научавате първи за нашите специални оферти и отстъпки. След като вече сте регистрирани, може да променяте своите данни в секция “Моят профил”.
star-dust.info Ви дава възможността да се регистрирате и като юридическо лице, като при регистрацията се въвеждат всички фирмени данни необходими за издаването на фактура.

II. Общи разпоредби

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ представляват договор между Вас, наричани за краткост „ПОТРЕБИТЕЛ” и star-dust.info, с който получавате правото да използвате услугите на star-dust.info при спазване на условията по-долу. Чрез регистрацията си в star-dust.info, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, моля не използвайте star-dust.info. star-dust.info си запазва правата по всяко време да изменя по своя преценка настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, като изменените ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат незабавно в сила и стават задължителни за ПОТРЕБИТЕЛЯ от момента на публикуването им на star-dust.info. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на услугите на star-dust.info. Вие получавате правото да използвате услугите на star-dust.info единствено за лични/нетърговски цели.

III. Авторски права

Съдържанието в star-dust.info – информация, данни, ресурси, услуги, текст, графики – е собственост на star-dust.info и/или на неговите партньори и доставчици, и е защитено с авторски права. Нито една част от този сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на star-dust.info и/или на неговите партньори и доставчици. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Новините на страницата star-dust.info са предназначени само за Ваша лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на star-dust.info е забранено.

IV. Защита на личните данни

star-dust.info е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. star-dust.info гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите в процеса на регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, упълномощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С ползването на интернет страницaта star-dust.info, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема употребата на “бисквитки” от star-dust.info, които помагат за предоставянето на по-качествена услуга. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до star-dust.info, чрез страницата ни “Контакти“.

V. Ограничаване на отговорността

star-dust.info прави всичко възможно за да поддържа на интернет страницата star-dust.info вярна, точна и актуална информация. Това не изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. star-dust.info не носи отговорност за последиците.