star-dust.info е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. star-dust.info гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите в процеса на регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, упълномощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С ползването на интернет страницата star-dust.info, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема употребата на “бисквитки” от star-dust.info, които помагат за предоставянето на по-качествена услуга. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до star-dust.info, чрез страницата ни “Контакти“.